Proffnet

Loading page

System Utrzymania Ruchu
proCMMS

Prawdopodobnie jedyny program jaki będzie Ci potrzebny w dziale UR

proCMMS laptop

Zapobieganie awariom

Identyfikacja źródeł awarii, wygodny kalendarz przeglądów i napraw

SPRAWNIEJSZA KOMUNIKACJA

Kilkupoziomowy system eskalacji powiadomień, podręczny komunikator

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

Kontrola kosztów serwisów i napraw, optymalne stany magazynowe

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

Zarządzanie czasem pracy pracowników i czynnościami serwisowymi

Najlepsze działy UR działają sprawnie i szybko

Jeden system, który znajduje informacje o wszystkich liniach produkcyjnych i maszynach. Jeden system do zgłaszania i obsługi każdego zdarzenia. Jeden harmongram, który zapewni odpowiedni pozom prewencji.
System Utrzymania Ruchu proCMMS - prawdopodobnie jedyny system, którego potrzebujesz.

Obsługa zdarzeń i raportowanie przebiegu naprawy.

Awarie, Ustereki, Problemy i Wnioski pracownicze

image description

System umożliwia natychmiastowe zgłoszenie awarii urządzenia, wraz z jej opisem. Każdorazowo wraz z dodaniem awarii do listy, automatycznie wysłane zostają powiadomienia do listy osób odpowiedzialnych za tego typu zdarzenia.

Raportowanie napraw pozwala na wprowadzenie opisu podjętych działań, czasu przestoju, zużytych części oraz wykonanych prac naprawczych danej maszyny. Następuje również powiadomienie wybranych osób o stanie przeprowadzonych prac.

Zestawienia awarii dla poszczególnych maszyn za dowolny okres czasu umożliwiają orientację gdzie tkwią główne źródła powstawania kosztów utrzymania ruchu. Pozwala to na odpowiednie zastosowanie działań prewencyjnych w przyszłości.

Harmonogram zleceń.

Przeglądy, Remonty, Naprawy, Planowanie inwestycji, Przeglądy UDT, Przeglądy gwarancyjne.

Harmonogram przeglądów, w postaci ergonomicznego kalendarza, w przejrzysty sposób prezentuje wszystkie zaplanowane przez dział utrzymania ruchu czynności. Dzięki zastosowaniu wyróżników kolorystycznych na pierwszy rzut oka widać, jaki jest scenariusz prac na bieżący tydzień lub miesiąc, które zlecenia zostały zrealizowane i jaki jest ich rezultat. Daje to pełen wgląd aktualnego stan wykonanych prac, nawet jeśli jakieś działania nie zostały wykonane w określonym terminie.

Zmiana perspektywy kalendarza pozwala na szybką analizę harmonogramu z pod kątem rodzaju zlecenia, obciążenia pracowników oraz lokalizacji zlecenia. To wszystko w powiązaniu z wyborem widoku miesiąca, tygodnia, dnia lub widoku tabelarycznego daje możliwość szybkiego wglądu zarówno w bieżące zlecenia jaki i zadana zaplanowane na najbliższy rok.

Harmonogram daje przejrzysty obraz wszystkich zaplanowanych działań i ważnych terminów takich jak: planowane remonty i naprawy, prowadzone inwestycje, przeglądy i obchody, informacje na temat zbliżających się przeglądów UTD oraz kończących się gwarancji.

Obsługa zleceń cyklicznych staje się niezastąpiona podczas planowania działań, które mają charakter powtarzalny w danym okresie czasu. Wystarczy zdefiniować zakres cykliczności a System Utrzymania Ruchu proCMMS sam zadba o dodanie kolejnych zleceń po zakończeniu bieżącego.

Wbudowany w program proCMMS Planer stanowi wygodne narzędzie zarządzania czasem pracy pracowników. Dzięki przypisaniu konkretnych zleceń do danej osoby możemy szybko sprawdzić jej obciążenie zadaniami i dokonać ewentualnych korekt w rozkładzie zadań.

Wielozakładowa struktura organizacyjna.

Mapa lokalizacji, Linie produkcyjne, Gniazda i sekcje, Maszyny, Podzespoły i części.

Wielozakładowość

Drzewko lokalizacji i wyposażenia wskazuje lokalizacje zakładów, linii produkcyjnych, poszczególnych maszyn, podzespołów i części zamiennych. Co ważne, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa można stworzyć całkowicie dowolnie, zgodnie z wymaganiami i potrzebami Twojej firmy. Rozwiązanie to pozwala na sprawne zarządzanie rozproszonymi lokalizacjami zakładów i parków maszynowych, zdefiniowanie magazynów części zamiennych oraz przypisanie do poszczególnych gałęzi struktury odpowiedzialnych za nie pracowników. Do dyspozycji jest również wygodny widok mapy położenia poszczególnych lokalizacji.

Rejestr maszyn i podzespołów to kompletna baza informacji na temat parku maszynowego w Twoim zakładzie. Znajdują się tu istotne szczegóły na ich temat takie jak: nazwa, symbol, opis, daty przeglądów, przeglądy UDT, producent, rejestr dostawców, dane księgowe, lokalizacja i zdjęcia. Każda maszyna i podzespół posiada również odrębną zakładkę z historią jej awarii i innych zdarzeń oraz harmonogram planowanych napraw i przeglądów.

Magazyn części zamiennych to obszar aplikacji proCMMS, który pełni rolę systemu do zarządzania rozproszonymi magazynami części. To przemyślane rozwiązanie, które pozwala na optymalizację i globalne zarządzanie stanami magazynowych w całym przedsiębiorstwie. Umożliwia m. in. śledzenie obrotu na danej części w poszczególnych magazynach, stworzenie listy preferowanych dostawców, zebranie dokumentacji technicznej, określenie czasu oczekiwania na dostawę. Automatycznie wysyła powiadomienia przekroczeniu minimalnych stanów magazynowych.

Trasy inspekcji i listy czynności serwisowych.

Trasy inspekcji i listy czynności serwisowych.

Dokładne zaplanowanie przebiegu prac konserwacyjno-kontrolnych daje pewność, że żadna istotna czynność nie zostanie pominięta. System Utrzymania Ruchu generuje precyzyjną listę zadań dla konkretnej linii produkcyjnej, maszyny lub nawet podzespołu. W ten sposób można wyznaczyć dokładne trasy inspekcji zgrupowane w ramach jednego zlecenia przeglądu.

ProCMMS pozwala zdefiniować gotowe szablony czynności serwisowych dla określonych grup maszyn lub podzespołów, a następnie przypisać je do danego typu przeglądu. Dzięki temu tworząc zlecenie przeglądu można wybrać właściwy zestaw czynności serwisowych. Możesz nawet łączyć ze sobą dowolne szablony czynności w ramach jednego zlecenia.

Filtr grup czynności serwisowych umożliwia precyzyjne namierzenie zleceń przeglądów, na których zostały wykonane czynności związane z określonym typem zadań. Ta funkcja ma szczególne znaczenie w udokumentowaniu zadań obligatoryjnych związanych z procedurami obowiązującymi przedsiębiorstwie. Szczególnymi przypadkami są tu np. czynności związane z procedurami ochrony środowiska, ISO, warunków gwarancji itp.

W sytuacji, gdy przegląd nie zakończy się zrealizowaniem wszystkich wymaganych czynności serwisowych, w systemie proCMMS powstaje tzw. zdarzenie poprzeglądowe. Dzięki temu mamy pewność, że niewykonane czynności serwisowe nie zostaną pominięte, lecz będą zrealizowane w innym terminie.

Zarządzanie narzędziami.

Zarządzanie narzędziami

Rejestr narzędzi daje pełny dostęp do wiedzy jakimi narzędziami dysponuje przedsiębiorstwo i w jaki sposób są one wykorzystywane. Historia wypożyczeń i użytkowania zmniejsza ryzyko zagubienia czy zniszczenia narzędzi poprzez ustalenie kto ich aktualnie używa i kiedy ma je zwrócić. Dodatkowo umożliwia ustawienie przypomnienia dla użytkowników o konieczności jego oddania.

Rejestr narzędzi daje możliwość sprawnego zarządzania pracami konserwacyjnymi w przedsiębiorstwie. Dostarcza informacji m.in. na temat: daty końca gwarancji, planowanej kalibracji, częstotliwości przeglądów. Archiwum dokumentów przypisane do każdego przyrządu zapewnia, że już nigdy nie trzeba będzie szukać instrukcji obsługi, a karty gwarancyjna nie zostanie zgubiona.

Obsługa firm zewnętrznych.

Obsługa firm zewnętrznych

System ProCMMS został zaprojektowany tak, aby zapewnił zarówno prowadzenie usług związanych z serwisem i utrzymaniem ruchu w wielu rozproszonych firmach zewnętrznych, jak i zarządzanie działem UR w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Dostęp za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej oraz zaawansowany system uprawnień, daje możliwość dostępu każdej firmie zewnętrznej (klientowi) do określonego, swojego wycinka danych. Dzięki temu: może zgłaszać awarie i zdarzenia w obrębie swojego parku maszynowego, prowadzić swój własny harmonogram przeglądów i remontów, mieć dostęp do szczegółowych informacji na temat prowadzonych prac oraz raportów serwisowych.

Każda firma zewnętrzna może być przypięta do dowolnego miejsca na Drzewku Wyposażenia i Lokalizacji. Jest ono jednocześnie filtrem dla wbudowanej w system ProCMMS Mapy Lokalizacji. Jest to doskonałe narzędzie do wizualizacji położenia firm zewnętrznych i klientów o określonym profilu lub spełniających odpowiednie kryteria wyszukiwania.

Moduł firm zewnętrznych pełni również rolę bazy dostawców, producentów, serwisów zewnętrznych oraz kontrahentów dla pozostałych modułów systemu ProCMMS.

Zaawansowany system raportowania czasu pracy.

Zaawansowany system raportowania czasu pracy

Rejestracja czasu pracy przy zleceniach i zdarzeniach oraz poza nimi stanowi bardzo rozbudowany moduł systemu ProCMMS. Umożliwia on m.in.:

 • dokładne raportowanie rodzaju i czasu wykonywanych prac wraz ich szczegółowym opisem,
 • planowanie i zatwierdzanie planu dyżurów,
 • planowanie urlopów i odbioru nadgodzin,
 • rejestracje chorobowych oraz innych absencji w pracy
 • rejestracje czasu dojazdu, przejazdu i powrotu z interwencji,
 • rejestracje czasu gotowości do pracy
 • oznaczanie diet i delegacji
 • oznaczanie prac interwencyjnych
 • i wiele innych

System Utrzymania Ruchu ProCMMS posiada wbudowany edytor Typów Czasu Pracy. Dzięki niemu można precyzyjnie określić jakie typy prac mogą być wykonywane przy określonych zdarzeniach, zleceniach i czasie miękkim. Odpowiednie przypisanie współczynnika czasu pracy określa w jaki sposób czas ten będzie wliczany do poszczególnych raportów.

Arkusz Czasu Pracy stanowi doskonałe narzędzie do analizy i prognozy godzin roboczych w obrębie danego miesiąca dla poszczególnych pracowników. Dostarcza informacje na temat: stosunku przepracowanych godzin do normy wynikającej z kalendarza na dany miesiąc, śledzenia nadgodzin, prac interwencyjnych, dyżurów, przestrzegania norm dotyczących odpoczynku, ilości godzin przepracowanych w danym typie czasu pracy, ilości godzin przepracowanych na poszczególnych typach zleceń, ilości wystąpień prac nie wliczanych do czasu pracy, godzin kontaktowych w poszczególnych dniach, szczegółów wykonywanych prac. Pozwala na ręczną korektę i prognozowanie ilości zaraportowanych godzin bez wpływu oryginalne wpisy pracowników oraz na blokowanie wpisów arkusza na dany miesiąc.

Poszczególne widoki i filtry wraz z rozbudowanym systemem raportów opracowane dla modułu czasu pracy ułatwiają dodatkową analizę wprowadzonych danych.

Wersja mobilna uzupełnia modułu czasu pracy o możliwość rozpisania poszczególnych prac w czasie ich trwania bezpośrednio przy danym zleceniu. System zapewnia prawidłową obsługę rejestrowania czasu pracy na urządzeniach mobilnych nawet w trybie offline. Synchronizacja wpisów następuje automatyczne zaraz po zalogowaniu się do sieci internet.

Archiwum dokumenów i aktywne arkusze kalkulacyjne.

Archiwum dokumenów i aktywne arkusze kalkulacyjne.

Każdy moduł systemu ProCMMS posiada uniwersalne rozwiązanie pozwalające na szybkie i bezproblemowe dołączanie plików zewnętrznych. Obojętne czy jest to dokumentacja z awarii czy instrukcje obsługi maszyn lub protokoły z przeglądu całych linii produkcyjnych ProCMMS pozwala tworzyć dowolne archiwa dokumentów przypisanych do określonych obszarów i obiektów systemu.

Odświeżanie zawartości plików umożliwia załączenie nowszej wersji istniejących dokumentów. W powiązaniu z aktywnym podglądem plików Arkuszy Kalkulacyjnych daje to unikalną funkcjonalność dynamicznych aktualizacji widoków często zmieniających się danych wsadowych. Przy czym zachowywane jest oryginalne formatowanie danych w poszczególnych plikach i arkuszach kalkulacyjnych.

System automatycznych powiadomień.

System eskalacji powiadomieńEskalacja powiadomień w ProCMMS to zaawansowany autonomiczny system rozsyłania informacji na temat niemal każdego ważnego zdarzenia. Powiadomienia mogą być dostarczane jako SMS, e-mail, wiadomości systemowe na urządzenia mobilne i stacjonarne lub informacje widoczne bezpośrednio w programie. Rozsyłanie powiadomień odbywa się na podstawie domyślnie przypisanego stopnia odpowiedzialności za daną gałąź na Drzewku Lokalizacji i Wyposażenia. Na tej podstawie system rozróżnia, do których użytkowników, o jakich zdarzeniach i na których maszynach (czy liniach produkcyjnych) powinny zostać rozesłane poszczególne powiadomienia

Powiadomienia o zdarzeniach nagłych takich jak awarie, usterki, problemy wysyłane są przez system natychmiast w chwili ich wystąpienia. Oprócz domyślnie zdefiniowanej grupy użytkowników system ProCMMS sprawdza również który pracownik jest w danej chwili na dyżurze, aby powiadomienie trafiło także do tych użytkowników.

System eskalacji powiadomień

Wysyłanie powiadomień o zlecaniach odbywa się zgodnie ze zdefiniowanym w systemie harmonogramem. Dzięki temu możliwe jest wysłanie stosownych informacji w określonych odstępach czasu przed datą rozpoczęcia zlecenia. Domyślne wartości dla przeglądów, planowanych remontów i napraw, przeglądów UDT oraz końców gwarancji to 14, 7 i jeden dzień przed planowanym zleceniem. Dla każdego tupu zlecenia można ustalić odrębny harmonogram powiadomień.

System pilnuje i rozsyła powiadomienia również o osiągnięciu minimalnych stanów magazynowych oraz o przepracowaniu określonych ilość motogodzin przez dane maszyny.

Wielojęzyczność.

Wielojęzyczność

Każdy użytkownik może mieć przypisany odrębny język interfejsu programu. Domyślnie obsługiwane są języki: polski, angielski oraz hiszpański. Jednak wystarczą dwa kliknięcia, aby przetłumaczyć system na dowolny język. Wystarczy wyeksportować plik językowy oddać go biura tłumaczeń i zaimportować gotowe tłumaczenia.

Obsługa wielojęzyczności dla również unikalną możliwość zmiany nomenklatury używanej w programie, czyli przetłumaczyć z języka polskiego na polski.

DOPASOWANY

Intuicyjny System Utrzymania Ruchu, który dostosuje się do Ciebie.

Dopasowana nomenklatura

Obawiasz się, że wdrożenie nowego systemu utrzymania ruchu będzie oznaczało długie godziny spędzone na nauce nowego oprogramowania? Niepotrzebnie. System proCMMS elastycznie dostosuje się do Twoich potrzeb. Specjalnie zaprojektowany słownik pozwoli na zmianę nazwy każdego elementu programu – tak, byś zamiast uczyć się nowych określeń mógł posłużyć się tymi, których używasz od dawna.

Personalizacja ustawień

Lubisz korzystać z elastycznych narzędzi? Świetnie! Inteligentny system proCMMS zapisuje indywidualne ustawienia każdego użytkownika. Wystarczy, że jednorazowo zmienisz szerokość kolumn, sposób sortowania danych czy kolejność elementów w menu, a system automatycznie zachowa je dla Ciebie. Dzięki temu następnym razem, gdy się zalogujesz, będziesz mógł skoncentrować się tylko na tym, co dla Ciebie naprawdę ważne.
System osobistych preferencji

Elastyczne zakładki i formularze

Wdrożenie nowego systemu kojarzy Ci się z koniecznością wprowadzenia dużej ilości danych? Na szczęście program proCMMS został zaprojektowany w sposób, który umożliwi Ci efektywną pracę już pierwszego dnia. Własne zakładki, formularze, dodatkowe pola, zmiana układu bądź kolejności elementów – to wszystko pozwoli Ci na precyzyjne dostosowanie zakresu danych do własnych potrzeb. O tym, które informacje są istotne, a które zbędne, zdecydujesz później.

BEZPIECZNY

Niezawodny system, któremu możesz powierzyć najważniejsze dane.

Automatyczne kopie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest dla Ciebie najważniejsze? Dla nas także, dlatego program proCMMS zawiera zaawansowany system automatycznego zapisu codziennych kopii bezpieczeństwa, który zabezpiecza przed utratą danych. A dzięki temu, że kopie bezpieczeństwa przechowywane są na serwerach w odrębnej lokalizacji, nawet awaria podstawowego serwera nie powoduje utraty danych. Co więcej, kopie bezpieczeństwa mogą być dodatkowo przesyłane na wskazany przez Ciebie serwer.
Zaawansowana polityka bezpieczeństwa

Autozapis i walidacja danych

Zdarza Ci się odejść od komputera bez kliknięcia przycisku „Zapisz”? Bez obaw. Wbudowany w proCMMS system automatycznego zapisu zachowa dla Ciebie wprowadzone dane, umożliwiając Ci pracę nad nimi w innym terminie. Ponadto zastosowana w programie walidacja danych da Ci pewność, że wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione, a format wpisywanych informacji jest poprawny.
Autozapis i walidacja danych

Szyfrowane danych

Doceniasz wygodę pracy z narzędziami dostępnymi online, ale obawiasz się o bezpieczeństwo przesyłanych danych? Program proCMMS łączy jedno i drugie. Dostęp do systemu jest możliwy tylko za pośrednictwem bezpiecznego protokołu HTTPS, a wszystkie wprowadzane dane są automatycznie szyfrowane. Dzięki temu możesz być pewien, że nikt nie przechwyci bądź w sposób nieautoryzowany nie zmieni danych w systemie. Jednocześnie dostęp do systemu jest prosty jak korzystanie z przeglądarki internetowej.

Pełna rejestracja operacji

Chcesz mieć kontrolę nad działaniami swoich pracowników? To dla nas zrozumiałe, dlatego każda operacja dokonana w systemie proCMMS jest szczegółowo rejestrowana wraz z informacją o użytkowniku oraz datą i godziną jej wykonania. W ten sposób jako administrator systemu możesz szybko sprawdzić źródło każdej informacji. Np. kto wprowadził błędne dane czy też w ogóle nie uzupełnił szczegółów dotyczących przeglądów gwarancyjnych.

DYNAMICZNY

Wydajny system, który nadąża za rozwojem Twojej firmy

Precyzyjny system uprawnień

Możliwość przydzielania różnych zakresów uprawnień poszczególnym zespołom oraz pojedynczym pracownikom jest dla Ciebie kluczowa? System proCMMS pozwala na proste zdefiniowanie grup użytkowników, a przez to na podział zakresu ich kompetencji oraz możliwości dostępu do określonego wyposażenia i lokalizacji. Dodatkowo możesz także ograniczyć posiadane uprawnienia każdemu użytkownikowi z osobna, a następnie rozszerzać je w miarę zdobywania przez niego doświadczenia.

Optymalizacja do Twojego łącza danych

Starasz się szybko reagować i wymagasz tego samego od systemu utrzymania ruchu? Działanie systemu proCMMS jest szybkie, nawet na łączach z sieci komórkowych o słabym zasięgu. Dzieje się tak dzięki rozdzieleniu warstwy prezentacji od warstwy danych. Interfejs proCMMS buforowany jest jednorazowo w przeglądarce użytkownika, a podczas pracy z programem z serwera pobierana jest tylko niewielka porcja danych konieczna do obsłużenia bieżącego widoku danych.

Szybkie wyszukiwanie informacji

Nie chcesz tracić czasu na szukanie informacji o maszynach, ich podzespołach lub częściach zamiennych w przepastnych kartotekach? Zestaw filtrów programie proCMMS pozwala na szybkie odnajdywanie nawet bardzo szczegółowych informacji. Ponadto masz możliwość podpięcia czytnika kodów kreskowych pod globalną wyszukiwarkę systemową. Co umożliwi Ci znaczne przyspieszenie obsługi stanów magazynowych.

W mobilnym świecie Utrzymanie Ruchu musi mieć dostęp do mobilnych narzędzi.

System proCMMS to przyjazne, intuicyjne narzędzie dostępne również na telefonie lub tablecie. Dzięki temu:

 • otrzymasz powiadomienia i alerty dotyczące Twojego parku maszynowego,
 • wyślesz i odbierzesz wiadomości z systemowego komunikatora,
 • zsynchronizujesz kalendarz w swoim telefonie z harmonogramem czynności serwisowych,
 • w czasie rzeczywistym poinformujesz o pracach wykonanych przy poszczególnym zdarzeniach,
 • potwierdzisz przyjęcie zgłoszenia awarii i rozpoczęcie interwencji,
 • zasygnalizujesz zakończenie prac przy zdarzeniach i gotowość maszyn do pracy.

Co więcej, z programem proCMMS możesz pracować nawet gdy nie masz dostępu do Internetu. System sam zsynchronizuje wszystkie dane, gdy tylko znajdziesz się z powrotem w zasięgu sieci.

W mobilnym świecie Utrzymanie Ruchu musi mieć dostęp do mobilnych narzędzi

Zaufali nam

Od 2002 r. grono naszych zadowolonych klientów tworzą między innymi:

Próbne wdrożenie

Program proCMMS wydaje Ci się interesujący, ale nie jesteś pewien, czy sprawdzi się w Twojej firmie? Doskonale rozumiemy, że przydatność wybranego systemu najlepiej sprawdzić w realnych warunkach.

Dlatego przygotowaliśmy wersję Lite programu proCMMS – w pełni funkcjonalną, bez jakichkolwiek ograniczeń związanych z czasem użytkowania. Wersja ta daje możliwość dodania 2 użytkowników i 120 maszyn oraz dostęp do najnowszych aktualizacji, a kosztuje zaledwie 55 zł netto miesięcznie.

W ramach próbnego dostępu do programu proCMMS pomożemy Ci prawidłowo skonfigurować system na potrzeby Twojej firmy. Podpowiemy, jak wyglądają dobre praktyki w zakresie tworzenia struktury lokalizacji, parków maszynowych, a nawet obiektów niezwiązanych bezpośrednio z utrzymaniem ruchu. Pełne szkolenie online i dostęp do pomocy technicznej jest również wliczone w cenę.

Jeśli zdecydujesz się na wdrożenie systemu proCMMS w swojej firmie, aktualizacja do pełnej wersji potrwa zaledwie kilka sekund, a wprowadzone wcześniej dane będziesz mógł pozostawić w pełnej wersji systemu.

Wypełnij formularz zamówienia i zyskaj nieograniczony dostęp do wersji próbnej systemu proCMMS. Jeśli zdecydujesz się przejść na pełną wersję, koszt próbnego dostępu zostanie odliczony od Twojego pierwszego rachunku.

Formularz zamówienia