proCMMS

Systemy Utrzymania Ruchu proCMMS 3.0

Dostęp online, powiadamianie o terminach przeglądów UDT i gwarancji, raportowanie awarii, przejrzysty harmonogram z drukowaniem zleceń przeglądów, zarządzanie dokumentacją, rejestr maszyn i części, polityka bezpieczeństwa, kartoteka kontrahentów, eksport do XLS, historia aktywności użytkowników.

Dostęp online

systemy utrzymania ruchu

Zobacz jak efektywne może być zarządzanie działem UR. Dostarczymy Ci rozwiązania, które skutecznie obniżą koszty produkcji w Twojej firmie przez utrzymanie parku maszynowego
w dobrej kondycji. Wszystko czego potrzebujesz aby skorzystać z Systemu Utrzymania Ruchu proCMMS to komputer
z dostępem do internetu oraz dowolna przeglądarka internetowa. Oznacza to brak konieczności instalacji oprogramowania na poszczególnych stacjach roboczych. Możesz go używać bez względu na Twoją lokalizację.

Dokładna inwentaryzacja maszyn i urządzeń oraz łatwy dostęp do szczegółowych danych
na temat przebiegu awarii i przeglądów może skutecznie zminimalizować ryzyko nieplanowanych przestoi na liniach produkcyjnych w Twoim przedsiębiorstwie.

Przekonaj się co Twoje przedsiębiorstwo może zyskać wdrażając proCMMS:

umów się na bezpłatną prezentację

System raportowania napraw i czasu trwania awarii maszyn.

system raportowania awarii

System umożliwia natychmiastowe zgłoszenie awarii urządzenia, wraz z jej opisem. Każdorazowo wraz z dodaniem awarii do listy, automatycznie wysłana zostaje wiadomość e-mail do listy osób odpowiedzialnych za tego typu zdarzenia.

Raportowanie napraw pozwala na wprowadzenie opisu podjętych działań, czasu przestoju oraz wykonanych prac naprawczych danej maszyny. Następuje również powiadomienie wybranych osób o stanie przeprowadzonych prac.

Zestawienia awarii dla poszczególnych maszyn za dowolny okres czasu umożliwiają orientację gdzie tkwią główne źródła powstawania kosztów utrzymania ruchu. Pozwala to na odpowiednie zastosowanie działań prewencyjnych w przyszłości.

Harmonogram przeglądów.

zlecenie przeglądu

Harmonogram przeglądów, w postaci ergonomicznego kalendarza,
w przejrzysty sposób prezentuje wszystkie zaplanowane przez dział utrzymania ruchu czynności. Dzięki zastosowaniu wyróżników kolorystycznych na pierwszy rzut oka widać, jaki jest scenariusz prac na bieżący tydzień lub miesiąc, które przeglądy zostały zrealizowane i jaki jest rezultat przeglądu. Daje to pełen wgląd aktualnego stan wykonanych prac, nawet jeśli jakieś działania nie zostały wykonane w określonym terminie.

Generowanie rocznego harmonogramu przeglądów i jego zapis elektroniczny, ułatwia okresowe audyty podjętych działań. Daje również możliwość analizy czasów awarii oraz przestojów maszyn, co skutkuje wybudowaniem bazy wiedzy na co zwracać szczególna uwagę podczas ich eksploatacji.

Dostęp do bazy kontrahentów z osobami do kontaktu.

baza firm i osób do kontaktu

Łatwy dostęp do bazy osób odpowiedzialnych za serwisowanie danej maszyny może okazać się kluczowym czynnikiem dla szybkiego usunięcia nagłej awarii.
W proCMMS firmy zajmujące się konserwacją
i serwisowaniem Twojego parku maszynowego zgromadzone są w jednym, szybko dostępnym miejscu. Przyspiesza to znalezienie potrzebnego kontaktu
w przypadku awarii lub zbliżającego się terminu przeglądu urządzenia. Do każdej z firm przypisana jest osoba kontaktowa, która jest odpowiedzialna za obsługę Twojego przedsiębiorstwa.

Zbudowanie pełnej bazy firm serwisowych nigdy nie było prostsze. System umożliwia import listy kontrahentów
z Twojego systemu CRM poprzez odpowiedni plik wymiany danych lub wprowadzenie ich za pomocą wygodnego formularza.

Park maszynowy. Rejestr maszyn, podzespołów oraz części.

Rejestr maszyn, podzespołów i części

Rejestr wyposażenia pozwala na szybki przegląd struktury parku maszynowego. Umożliwia on stworzenie drzewka powiązań pomiędzy parkiem maszynowym, liniami produkcyjnymi, a maszynami i podzespołami. Ponadto linie produkcyjne można podzielić na dowolne sekcje, co umożliwia odrębną analizę danych na ich temat.

Rejestr maszyn i podzespołów to kompletna baza informacji na temat parku maszynowego w Twoim zakładzie. Znajdują się tu istotne szczegóły na ich temat takie jak: nazwa, symbol, opis, daty przeglądów, przeglądy UDT, producent, rejestr dostawców, dane księgowe, lokalizacja i zdjęcia. Każda maszyna i podzespół posiada również odrębną zakładkę z historią jej awarii i innych zdarzeń. Ponadto istnieje możliwość podejrzenia czytelnego harmonogramu przeglądów i planowanych napraw na danej maszynie.

Rejestr części to obszar aplikacji proCMMS, który pełni rolę prostego systemu zarządzania magazynem części. Umożliwia on m. in. stworzenie listy dostawców, zebranie dokumentacji technicznej, śledzenie obrotu na danej części, przypisanie stanu minimalnego oraz średniego czasu oczekiwania na jej dostawę.

Zlecenia przeglądu. Wydrukuj listę zadań dla obsługi technicznej.

Dokładne zaplanowanie przebiegu prac konserwacyjno-kontrolnych daje pewność, że żadna istotna czynność nie zostanie pominięta. Nowoczesny system utrzymania ruchu powinien mieć opcję generowania precyzyjnej listy zadań dla obsługi technicznej. Przypisanie osoby odpowiedzialnej za konkretne działania, które muszą być wykonane dla danej maszyny zapewnia rzetelne podejście do przeglądu technicznego urządzeń w przedsiębiorstwie.

proCMMS to aplikacja, która wspiera w tym względzie dział utrzymania ruchu. Redukuje przy okazji stres związany
z koniecznością pamiętania o każdej czynności związanej z przeglądem.

zlecenie przeglądu

Skalowalność. System dopasowany do Twoich wymagań i potrzeb.

historia aktywności

Skalowalność jest bardzo istotnym parametrem, o którym zapomina większość producentów oprogramowania klasy CMMS. Określa ona możliwość łatwej rozbudowy lub uproszczenia systemu w zależności od potrzeb firmy, w której jest wdrażany. proCMMS napisany jest w ten sposób aby zapewnić maksymalną elastyczność poprzez:

 • Brak konieczności instalacji na poszczególnych stacjach roboczych. System dostępny jest online za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej przez co może być obsługiwany na dowolnej ilości stanowisk.
 • Łatwość konfiguracji i dopasowania funkcjonalności aplikacji do wymagań
  i specyfiki Twojego przedsiębiorstwa.
 • Możliwość, praktycznie nieograniczonej rozbudowy o nowe funkcje i moduły. Oznacza to, że jeśli jest jakaś istotna funkcjonalność, której brakuje ci w naszym systemie nasi programiści dopiszą ją dla Ciebie.

Zaawansowana polityka bezpieczeństwa.

Zaawansowana polityka bezpieczeństwa

Istnienie kilku grup użytkowników pozwala jasno podzielić zakres obowiązków poszczególnych grup pracowników. W zależności od stanowiska użytkownika, w aplikacji będą widoczne dla niego tylko te moduły i dane, którymi się zajmuje i w których ma prawo do wprowadzania i edycji danych.

Szczegółowe raportowanie każdego rodzaju aktywności (wprowadzanie i edycja danych, dodawanie i edycja przeglądów, sporządzanie raportów i zestawień) pozwala nadzorcy systemu na pełna kontrolę działania aplikacji. Pozwala na szybkie namierzenie problemu
w przypadku błędnie wprowadzonych danych, bądź pominięcia wykonania określonych działań. Każde zdarzenie, mające miejsce w aplikacji, jest rejestrowane w historii zdarzeń. Administrator systemu ma przez to wgląd w szczegółowe logi aktywności systemu wraz z przypisaną osobą oraz datą i dokładną godziną zdarzenia.

Powiadamianie o przeglądach i gwarancjach.

W przypadku, gdy urządzeniu lub maszynie kończy się okres gwarancji, system proCMMS powiadomi o tym e-mailem osoby ze zdefiniowanej grupy użytkowników. Podobny system działa w przypadku przeglądów UDT. Zbliżająca się data przeglądu powoduje wysłanie wiadomości e-mail do osób z działu utrzymania ruchu odpowiedzialnych za takie przeglądy.

Możemy również uaktywnić dla Ciebie specjalny system powiadamiania SMS. W takim przypadku system równolegle z wysłaniem wiadomości na e-mail wyśle przypomnienie na telefony komórkowe. Należy jednak pamiętać, że uruchomienie powiadamiania na SMS
wiąże się z dodatkowymi opłatami dla operatorów sieci komórkowych.

System powiadamiania o przeglądach

Eksport do formatu XLS (lista maszyn, harmonogram zadań, lista awarii, lista firm).

eksport do formatu .xls

Praktycznie każdy moduł systemu jest wyposażony w narzędzie eksportu danych do formatu .xls (Microsoft Excel). Jest to niezwykle użyteczna funkcjonalność umożliwiająca analizę danych pod dowolnym kątem oraz wykreowanie dowolnych nawet bardzo specyficznych raportów.

Rozwiązanie takie pozwala też na udostępnienie części danych i raportów osobom nie mającym dostępu do aplikacji. Umożliwia również archiwizacje danych na zewnętrznych nośnikach.

Zarządzanie dokumentami.

zarządzanie dokumentami

Przekonaj się, jak proste może być zebranie kompletnej dokumentacji dla każdej maszyny i urządzenia w Twojej firmie. Szukaliśmy jak najbardziej ergonomicznego rozwiązania, które zapewni bezproblemowe gromadzenie dokumentacji, nawet
z rozproszonych lokalizacji, które nie mają dostępu do systemu. W wyniku tego poszukiwania powstało zaawansowane i jednocześnie bardzo intuicyjne w użyciu rozwiązanie. Wystarczy, że wyślesz dokument w postaci elektronicznej na jedną ze zdefiniowanych skrzynek pocztowych, a system sam pobierze sobie dokument
i przypisze go do odpowiedniej kategorii.

Dokumenty są automatycznie przypisane do jednej z dwóch kategorii: dokumenty księgowe lub protokoły. Powiązanie maszyny z odpowiednią dokumentacją następuje za pomocą zaledwie kliku kliknięć z poziomu modułu listy maszyn.

Dlaczego warto zamówić proCMMS. Podsumowanie.

Zadaniem systemu CMMS jest przede wszystkim utrzymanie krótko i długofalowych celów jakościowych Dzialu Utrzymania Ruchu, co obrazują współczynniki:

 • MTTR (mean time to repair) - średni czas naprawy, czyli czas wymagany do naprawy uszkodzonego urządzenia od momentu wystąpienia awarii
 • MTBF (mean time between failures) - średni czas pracy bezawaryjnej, czyli czas który pokazuje ile maszyna może działać bez przerwy

Mimo, iż współczynniki te są powszechnie znane w działach UR, ich śledzenie na bieżąco nie jest już tak oczywiste i proste
w zakładach opartych o tradycyjne metody dokumentowania działań wykonywanych przez UR. Niejednokrotnie jest to zarzucane
z powodów prozaicznych - brak czasu, co z kolei rzutuje na brak wiedzy o stanie parku maszynowego, a co więcej brak dokumentacji o działaniach zapobiegawczych.

System proCMMS rozwiązuje kluczowe problemy dział UR, takie jak:.

 • brak wiedzy lub wiedza o utrudnionym i czasochłonnym dostępie na temat awarii maszyn, ich liczbie, charakterze oraz czasie trwania,
 • duplikowanie informacji poprzez przenoszenie danych juz zapisanych na papierze do postaci cyfrowej,
 • brak serwisowej historii maszyn oraz wykonywanie zapisów o wykonywanych przeglądach bezpośrednio na maszynach,
 • koszty w postaci zużycia papieru, czasu pracowników oraz miejsca gromadzenia archiwum z dokumentacją,

zapewniając tym samym korzyści jakie oferuje, m.in.:

 • prosty w użytkowaniu, całodobowy dostęp do informacji o stanie maszyn
 • możliwość analizy czasów awarii oraz przestojów maszyn - zapewni informację na co zwracać szczególną uwagę podczas ich eksploatacji
 • generowanie harmonogramów przeglądów + zapis elektroniczny - ułatwia okresowe audyty podjętych działać


prezentacja

Umów się na bezpłatną prezentację systemu proCMMS w Twojej firmie.

Formularz kontaktowy

wyślij

W jaki sposób możesz przekonać się, że proCMMS spełni wszystkie oczekiwania co do sprawnego zarządzania parkiem maszyn w Twojej firmie?

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentacje systemu utrzymania ruchu proCMMS. Przekonasz się, co odróżnia nasz produkt od konkurencji. Jak przy zachowaniu niskiego poziomu inwestycji w oprogramowanie Twoja firma będzie mogła skutecznie podnieść bezawaryjność pracy urządzeń oraz linii produkcyjnych.

Zadzwoń 32 720 69 33 albo 32 298 80 92 lub wypełnij formularz kontaktowy a to my skontaktujemy się z Tobą

zostań dystrybutorem

Zostań dystrybutorem i zarabiaj na prowizjach.

Jeśli prowadzisz lub masz zamiar prowadzić własną działalność gospodarczą, zachęcamy Cię do wypełnienia krótkiego formularza zgłoszeniowego znajdującego się obok.

W zamian za rzetelną współpracę oferujemy wysokie prowizje oraz gwarantujemy odpowiedni system szkoleń w siedzibie naszej firmy.

Formularz zgłoszeniowy

wyślij

wysyłanie

Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij